سلام دوست عزیز
.
ببیینید چنین مسیری دارید.
[PHP]Steam \ Steamapps \ common \ نام بازی \ Bin32[/PHP]

2 فایل GL.ini وpaul.dll رو حذف کنید.