استفاده از پوسته‌های سفارشی و سوم شخص درزمینهٔ تغییر ظاهر یکنواخت رابط کاربری بسترهای نرم‌افزاری و افزایش جذابیت آن‌ها تأثیرات بسیاری را به خود اختصاص داده و پشتیبانی از آن به‌عنوان یکی از مؤلفه‌های...