گوگل توسعه دهندگان غیر مجاز چینی را از ادامه فعالیت در فروشگاه مجازی خود منع و حساب کاربری آن‌ها را مسدود سازی کرد. گوگل این کاربران چینی را به طراحی و بارگذاری اپلیکیشن‌های غیرمجاز و ایجاد کلیک‌های...