ببین راه حل اینه اول نسخه اصلی فلیم رومیگیری بعد اون فیلمی که سانسور شدست رو با برنامه CoolMedia mov Audio Extractor دوبلشو اسخراج میکنی و به فیلم اصلی میدی با همون برنامه :Laughing: