سلام خوبین .ببخشین من هرکاری میکنم گوشیم بدون کامپیوتر روت نمیشه .وایفای رو هک نمیکنه