سلام دوست عزیز ... در همین مطلب در بخش استوری اینستاگرام سایز ها ذکر شده است .سیر تا پیاز سایز بنر تبلیغاتی در اینترنت