سلام وقت خوش. من وقتی فیسبوک رو باز میکنم مینویسه حسابتان موقتا قطع شده است و وقتی میخوام هویت فیسبوک خودم رو تایید کنم در ادامه کار شماره موبایلی که تو فیسبوک دارم اقدام میکنم ولی کد تایید برای...