نسخه جدید از هر نظر عالی شده ولی قطعا مشکلاتی هم خواهد داشت که مرور باید رفع بشه.
بنده با سیستم جدید زیاد کار نکردم ولی اولین چیزی که در نمایش پست ها به چشم میاد اعداد هستند که در بعضی جاها انگلیسی...