سیستم من ویندوز xpسی و دو بیتی است!تازه ویندوزم را عوض کرده ام!تمام درایورها درست نصب شده اند اما درایو usbدارای اشکال بوده و سیستم درایو usbرا نمی شناسد!هنگامی که روی درایو مورد نظر کلیک می کنم...