اين دومين پسته منه تو نسخه جديد. راستيتش قبليرو واسه اينکه ببينم پست دادن چطوري شده داده بودم :mrgreen:
بعضا بچه ها نکته هاي خوبي اشاره کردن ولي فکرکنم اين شکلکا رو کسي نگفت. لطفا يه دستي به سروگوش...