سلام اگه می شه به من کمک کنید من بین تری دی و مایا تری دی رو انتخاب کردمو می خوام شروع کنم و می خواستم ببینم چه ورژنی رو شروع کنم ؟ 2012 یا 2014 یا 2010 و.........

ممنون

یا علی