انیمیشن سازی تو ایران !
باید بگم هنوز یک 10 سالی طول میکشه تا درست راه بیفته
بازی سازی و انیمیشن سازی تو ایران یعنی بر باد دادن پول
مگر این که با صدا و سیما قرار داد ببندین
چون اول که فروش...