شارژ اینترنت داره؟ یا اینکه قطعش کردند؟ مجددا مودم ریست کنید از نو اکانت بزنید