خوب رم های اس دی که منقرض شدن شاید میزان رم برای نصب ویندوز کافی نیست حداقل رم مورد نیاز برای ایگس پس 128 هستش .