ویندوز اکس پی دیگه از کار افتاده و کمتر و به ندرت استفاده میشه.
مثلا من قبلا توی دفتر پیشخوان که کار میکردم برای سرویس همراه اول که حجم زیادی داشت از ویندوز اکس پی استفاده میشد.
اما بعد از مدتی...