jaber 634 عزیز


برای بازگرداندن کل ویندوز باید از DVD Recovery استفاده کنی و حرف شما درسته.


نه با اون نمی‌تونی بوت کنی.


این برنامه مخصوص ویندوز هست و ویندوز از فایلهای خودش برای درست...