درود
دوست من
اولی یه بکاپ بارت میگیره تا بعدا بتونی باز گردانی کنی
دومی یه دیسک میسازه که میتونی باهاش بوت کنی واز ابزار هاش برای مقاصدی که داری استفاده کنی .مثلا :
برداشتن پسورد
تغییرات تو...