من فایل vmware کالی رو از سایت خود wmware دانلود کردم برای اجرا این اخطاری رو که پیوست شده میده
لطفا راهنمایی کنید