[IMG]تنها اعضای سایت قادر به دیدن لینک‌ها هستند.


استانداردهای HDMI و Displayport شباهت‌های زیادی به هم دارند و تفاوت عمده‌ی آن‌ها، استفاده‌ی بیشتر از یکی...