از این پس کاربران جیمیل می‌توانند چندین امضا برای موقعیت‌های مختلف جهت درج در انتهای ایمیل‌های خود تعریف کنند.
پشتیبانی جیمیل از تنها یک امضا همواره برای برخی کاربران مشکل‌ساز بوده است؛ زیرا...