رو n79 نصب میشه بازیهاشم نصب میشن ولی وقتی میرم تو بازی گوشی ری استارت میشه. کسی میدونه مشکل چیه؟؟؟ 8O
کلانت های 1.1 و 1.4 رو امتحان کردم هر دو اینجورن