سلام من ایکس باکس 360 دارم تمام بتزی ها رو میاره و من بازی میکنم فقط بازیPESمیاره ولی همون اولین گیر میکنه یه دایره میچرخه و رو بازی نمیره سی دی هم نو است. و هیچ نسخه ای از PESرا نمی اورد چکار کنم