سلام
اگر اون 2400 رو بخرید دستگاه فقط از آخرین باسی که پشتیبانی میکنه استفاده میکنه
همون 2400 رو بخرید