سلام دوست عزیز
.
اگر از فیل*تر ش*ک*ن استفاده نکردید همون شهر خودتون رو انتخاب کنید!اگر تهران هستید باید تهران رو انتخاب کنید.

نمونه مشابه مشکل شما

موفق باشید.