سلام دوست عزیز
.
در ویرایش پست نام بازی رو اضافه کنید،اسم مرحله بازی رو بنویسید.