سلام دوست عزیز
.
شماره کامل نوشته شده؟ چند رقم هست؟

کد 97 مربوط به شهر آسوان در مصر هست