سلام در قسمت edit profile امکان تغییرنام کاربری وجود ندارد و موقع تایپ هر یوزرنیم جدید این پیغام می آید ""

usename isnot available

ضمنا موقع ساختن اکانت بدنبال نام انتخابی عدد2020 درج شده که...