سلام دوست عزیز
عزیز برای دید صفحات private هیچ راهی وجود نداره مگر اینکه گوشی طرف دستتون باش که همون موقع خودتون درخواست بدید و با گوشی طرف درخواست رو قبول کنید (البته اگر به گوشی طرف یا خودش دسترسی...