منم 40 درصد بازی کردم و تا اونجا که جونو وارد سیستم ابسترگو میشه رفتم ولی بعدش نمیتونم وارد آنیموس شم و بازی کرش میکنه اگه میتونین یه راه حلی پیشنهاد بدید ممنون
سایتتون هم خیلی...