سلام به همه دوستان عزیز
سال نو مبارک.

به ترفندی که بردم من ز اینجا
ستاندم بهر خود علم جهان را :lol:

ترفندستان سفره ای است که هر که بر سر آن نشسته چیزی با خود آورده و به دیگران تعارف...