سلام
اگه می شخ برنامه ای رومی خوام که بتونه smsروتوی گوشی نوکیاN72کامل بنویسه منظورم اینه که گچ پژروداشته باشه توی اینترنت پیداکردم اماکارنمی کنن