به نقل از کلوبیک, ایالات متحده امریکا ضربه ای بزرگ را وارد اورده و 307 نام دامین سایتهای اینترنتی را مسدود کردند.

16 سایت به اتهام پخش وقایع ورزشی که بطور طبیعی با پرداخت حق اشتراک قابل مشاهده هستند و بطور غیر قانونی روی این سایتها پخش میشده اند بسته شده و 291 سایت فروش لباسهای ورزشی تقلبی بوده اند.

4.8 میلیارد دلار مصادره و یک نفر بازداشت شده است که مردی 28 ساله و اهل میشیگان میباشد. این شخص مدیریت 9 سایت از 16 سایت غیر قانونی استرمینگ را به عهده داشته و به جرم سرپیچی از قانون حقوق معنوی باز داشت شده است.

این عملیات با نام "Operation Fake Sweep" توسط "ICE/Immigration and Customs Enforcement" و در چهارچوب برنامه "Operation In Our sites" که از زمان اجرای ان در سال 2010 تا کنون باعث بسته شدن 669 دامین شده صورت گرفته است.