معاون فنی شرکت پست جمهوری اسلامی ایران در توضیح نحوه پیگیری مدارک مفقوده گفت: افراد می‌توانند با ورود به سامانه "پست‌یافته" شرکت پست از مدرک مفقود‌ه‌شان مطلع شوند.

مجتبی نصیری در گفت‌وگو با خبرنگار ارتباطات خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، اظهار کرد:‌ افرادی که مدارک آن‌ها گم شده و در انتظار پیدا شدن آن‌ها از طریق صندوق‌های پستی هستند، می‌توانند به سایت شرکت پست [تنها اعضای سایت قادر به دیدن لینک‌ها هستند. ] مراجعه کنند و در قسمت خدمات ورود به سیستم پست‌یافته از پیدا شدن مدرک مفقود شده خود اطلاع یابند.
معاون فنی شرکت پست جمهوری اسلامی ایران افزود: درصورت وجود اطلاعات مختصری از فرد در "پست‌یافته"، افراد می‌توانند به دفاتر پستی مناطق مربوطه مراجعه و مدارک خود را دریافت کنند.
به گزارش ایسنا، چنانچه در خیابان مدرکی یا کارت شناسایی فردی پیدا شد افراد می‌توانند مدرک مفقوده شده را به یکی از صندوق‌های شرکت پست تحویل دهند تا مراحل دستیابی به مدرک برای افراد تسهیل شود.
منبع : موبنا