باسلام.دوستان اگر مقاله یا فایل یا کتاب یا ... که فارسی باشه در مورد مبحث تراکم(congestion) در تحلیل پوششی داده ها
(DEA ) دارین یا سایتی هست معرفی کنین.در واقع معرفی و تعاریف و مفاهیم و فرمولهای اولیه تراکم را میخوام.بچه های ریاضی کاربردی-تحقیق درعملیات و یا بچه های صنایع و مدیریت و اقتصاد و.. میتونن کمکم کنن.نیاز فوری دارم.پیشاپیش ممنون.