علامت های خاص:

+سیب
کلمهء «سیب»، حتما باید وجود داشته باشد.

-سیب
کلمهء «سیب» حتما باید وجود نداشته باشد.

سیب
می تواند کلمهء «سیب» در خروجی باشد یا نباشد. معمولا برای جستجوی چند کلمه ای موثر خواهد بود.

~سیب
اولویت کلمه «سیب» پایین میاد و معمولا در جستجو های چند کلمه ای کاربرد داره.

>سیب <سیب
برای افزودن یا کاهش اولویت یک کلمه در جستجو. باز هم برای جستجو های چند کلمه ای کاربرد خواهد داشت. (ممکنه به خاطر چپ چین و راست چین شدن، اندکی با فارسی به مشکل بخورید)

( )
برای گروه کردن کاربرد دارند.

*سیب
یعنی ترکیب هر عبارتی و عبارت فوق دقیقا یعنی هر کلمه ای که به سیب ختم شود مثل «سیب» و «آسیب»!!

"آب سیب"
برای گروه کردن عبارات چند کلمه ای. یعنی در مثال فوق فقط باید کلمهء «آب سیب» یافت بشود.

مثال ها:

آب سیب
تمام پست هایی که داخلشان عبارت «آب» یا «سیب» وجود دارد.

+آب +سیب
تمام پست هایی که حتما داخلشون کلمات «آب» و «سیب» باشه.

+آب سیب
پست هایی که حتما «آب» رو دارند، اما پست هایی که «سیب» رو دارند اولویت بالا تری خواهند داشت.

+آب -سیب
پست هایی که حتما «آب» رو دارند و حتما «سیب» رو ندارند.

+آب ~سیب
پست هایی که کلمهء «آب» حتما وجود داشته باشد، ولی اگر کلمهء «سیب» وجود داشت، اولویتش کمتر باشد.

+آب +(سیب پرتقال)
پست هایی که حتما عبارت «آب» و «سیب» یا عبارت «آب» و «پرتقال» در آن وجود داشته باشد.

+آب +(>سیب <پرتقال)
پست هایی که حتما عبارت «آب» و «سیب» یا عبارت «آب» و «پرتقال» در آن وجود داشته باشد. اما اولویت «آب» و «سیب» بیشتر است.... و جستجو کنید، همانا خداوند جستجو کنندگان را دوست می دارد. (چون در غیر این صورت ممکنه باعث آزار مابقی کاربران و مديران سايت بشوید.)

منبع:
[تنها اعضای سایت قادر به دیدن لینک‌ها هستند. ]