دروود به دوستای گلم
من یه مشکلی با یاهو دارم که حسابی رو اعصابمه.
چیکار کنم که وقتی ایمیلی برای من ارسال میشه، تاریخ و ساعت ارسال ایمیل دقیقن همونی باشه که هست؟!!
یه بار کشورم رو usa گذاشتم، یه بار هم ایران. ولی تایمی که میزنه ایمیل ارسال شده، با تایمی که من میل رو دریافت میکنم یکی نیست!!!
مرسی