به نقل از فوتوراسیانس, در تحقیقاتی که به تازگی توسط یک گروه محقق فرانسوی انجام شده اند نشان داده شده که درد را میتوان با حرکات مردمک چشم اندازه گزفت.
 
قطر و انقباض مردمک چشم بیمارانی که قادر به صحبت کردن نیستند میتوانند برای محاسبه درد به پزشکان و پرستاران کمک کنند.

Jean Guglielminotti, عضو این گروه محقق انستیو ملی سلامت و تحقیق پزشکی فرانسه میگوید که انها به این مکانیسم در نزد زنانی که در حال زایمان بوده اند توجه کرده و تلاش کرده اند تا ربطی بین حرکات مردمک چشم و انقباض رحم یافته و سپس بعد از ان با اپیدورال تفاوت را ببینند.

این گروه در طول این بررسیها مردمک چشم را قبل از اپیدورال و در زمان انقباضات و بعد از اپیدورال اندازه گرفته اند. برای اینکار انها دوربینی را در مقابل چشم این زنان قرار داده اند. نتاج نشان میدهند که انقباضات رحم باعث گشادی مردمک میگردد و بعد از تزریق مسکن مجددا مردمک چشم به اندازه طبیعی خود باز میگردد.

Guglielminotti میگوید که با اینهمه تعیین سقفی برای اندازه درد یک فرد مشکل است یا به عبارتی دیگر هر فرد درد را بصورتی متفاوت تحمل میکند و قدرت تحمل یک درد در همه افراد یکسان نیست.
 
هدف از این تحقیق استفاده از مردمک چشم برای تعیین مقدار درد یک بیمار است. این برای بیمارانی که به دلیل موقعیت خود از نظر سلامتی نمیتوانند صحبت کنند و یا بیمارانی که به زبان خارجی صحبت میکنند و قادر به بیان درد خود به زبانی بیگانه نیستند بسیار لازم است و همچنین میتوان از این طریق تاثیر یک مسکن را نیز دانست.
 
Guglielminotti میگوید که نتایج ازمایشات انها مشخص ساخته که مردمک چشم نشانگر خوبی برای درد است و باید که این روش را با وسعتی بیشتر و در موقعیتهائی متفاوت ازمایش و تائید کنند که این ازمایشات از هم اکنون در جریان هستند.
 
این خبر انحصارا برای ترفندستان ترجمه شده و کلیه حقوق مادی و معنوی ان مربوط و متعلق به وب سایت ترفندستان است. کپی این خبر فقط با قید نام ترفندستان مجاز است.