به نقل از لنفورماتیسین, در امریکا, مقامات مسئول, ایران را به رخنه و نظارت شبکه های انفورماتیک متهم کرده و انرا بیش از پیش خطری برای امنیت شرکتهائی که فعالیتهای بحرانی چون نفت و گاز و الکتریسیته دارند میدانند.
 
بر اساس گفته مسئولین امریکائی, هکرهای ایرانی در چهارچوب حملات اخیر خود موفق به دستیابی به کنترل سیستمهائی که امکان انجام عملیاتی روی خطوط نفت و یا گاز را میدهد شده اند.
 
برای امریکا, این حملات بیشتر از این جهت که ایران خصومت بدون کمپلکس و توانائی وارد کردن خسارت و خرابکاری خود را به نمایش میگذارد, نگران کننده هستند.
 
اخرین حملاتی که به سیستم اطلاعاتی شد, باعث گشت که ایران داده هائی در مورد عملیات در حال اجرای شرکتهائی را به دست بیاورد.
 
از نظر این مسئولین, خطرناک بودن این حملات ثابت شده است. انها همچنین قید میکنند که این عملیات خرابکارانه میتواند به اقدامات تلافی جویانه امریکا منجر گردد.
 
از این شرکتها نام برده نشده و در نتیجه نمیتوانست تعداد انهائی را که هدف واقع شده اند را دانست اما از میان انها میتوان از یک شرکت نفت و گاز مستقر در امتداد مرز کانادا نام برد.

دولت امریکا با افزایش این حملات سایبری, در ماه گدشته و در کاخ سفید گردهمائی ای در سطح بالا برای تفکر در باره روشی برای پاسخ اعتراضی به خطر ایران تشکیل داد. در حال حاضر هنوز هیچ تصمیمی اتخاذ نشده اما مسئولین مجددا در هفته اینده بدور هم گرد خواهند امد.
 
قابل ذکر است که در 13 ماه مه امسال, سکوریتی مگ از موجی از حملات سایبری به شرکتهای امریکائی خبر داده بود که ظاهر هدف از این حملات جاسوسی نبوده بلکه خرابکاری بوده است و متخصصین امنیتی امریکا مشکوک به خاورمیانه بوده اند بدون اینکه نام کشور منشاء حملات را قید کنند.
 
این خبر انحصارا برای ترفندستان ترجمه شده و کلیه حقوق مادی و معنوی ان مربوط و متعلق به وب سایت ترفندستان است. کپی این خبر فقط با قید نام ترفندستان مجاز است.