يه ام پي فايو پلاير با ذكر نامش ميخوام كه
- قابليت ضبط با كيفيت صدا را داشته باشه
-فابليت پخش فرمت صوتي و تصويري
- رم خورباشه
- كتاب الكترونيكي هم بتونم توش ببينم
مي تونيد يه امتحان پس داده اش را معرفي كنيد؟