آموزش تنظیمات Startup جهت جلوگیری از اجرای خودکار برنامه ها بعد از بارگذاری ویندوز و افزایش سرعت ویندوز و کارایی بیشتر. برای این منظور در پنجره Run ویندوز دستور msconfig را می نویسیم و طبق کلیپ آموزشی عمل می کنیم.

[تنها اعضای سایت قادر به دیدن لینک‌ها هستند. ]

[تنها اعضای سایت قادر به دیدن لینک‌ها هستند. ]