سلام من جدیدا adams را یاد گرفتم و پروژه را میسازم اما یک مشکل دارم نمیتونم بفهمم به هر قطعه چقدر نیرو وارد میبشه مثلا فرض کنید من یک اهرم دارم اگر این ور یک وزنه 10 کیلویی گذاشتم میخوام ببینم با تغییر جای اهرم هر دفعه چقدر نیرو رو تکیه گاه و سر دیگهاهرم هست ممنون میشوم پاسخ دهید