سلام دوستان من یکخط همراه داول دایمی دارم و کد pukمیخواد و هیچ کونه مدارک لازم را هم ندارم دسترسی داشته باشم طرفی هم که به اسمش هست خط خارج از کشور هست کسی هستد بتونه کد پوک را بهم بده