به گزارش ترفندستان, به نقل از دولوپه, شرکت Verizon امریکائی از هکی مخرب و غیر معمول خبر داده است.

یک گروه هکر مخرب, سیستم تصفیه اب شرکتی متخصص در این زمینه را هک کرده و تنظیمات سیستم کنترل مواد شیمائی افزوده به اب اشامیدنی را تغییر دادند.

قربانی این عملیات مخرب شرکتی است که Verizon در گزارش خود از ان با یک نام عمومیKemuri Water Company (KWC) یاد کرده است. این شرکت با گروه RISK Verizon تماس گرفته و به دلیل مظنون بودن به سوء عملکرد در سیستم خود از انها درخواست بررسی شبکه خود را کرده است.

گروه Verizon یک سری مشکلات در سیستم تصفیه اب این شرکت یافته که باعث دسترسی مخربینی به ان شده است. در ابتدا انها متوجه شدند که کامپیوترهای تصفیه با سیستم عاملهای قدیمی که بروز نشده اند و بعضی از ده سال پیش همانگونه استفاده میشوند میباشند.

این گروه همچنین متوجه شد که کل این شبکه فقط با یک AS400 (Application System/400 یا مینی رایانه ای بی ام) اداره میشود که شبکه داخلی انرا به سیستم SCADA که مراحل تصفیه اب را انجام میدهد مرتبط میکند. بعلاوه دستگاه AS400 به اینترنت کانکت و برای ترافیک به سمت سرور وب که مشتریان این شرکت میتوانسته اند نرخ اب را مشاهده نمایند استفاده میشده است.

Verizon همچنین متوجه شده که فقط یکی از کارمندان این شرکت میتوانسته سیستم AS400 را رسیدگی کند و همین کار مخربین پتانسیل که تلاش در اجرای دستوراتی مخرب را داشته اند را به هنگام غیبت این کارمند از بخش اسان میساخته است.

این مخربین توانسته اند از طریق یک برنامه پرداخت که روی وب قابل دسترسی است به سیستم رخنه کرده و اطلاعات حساس کاربران این شرکت را بربایند. انان اسیب پذیری ای هم در این سیستم پرداخت کشف کرده و از ان برای دسترسی به سروری که روی ان فایل تنظیمات و اطلاعات شناسائی بوده استفاده کرده اند و بدینگونه به سیستم AS400 دست یافته اند. سپس با همین سیستم موفق به دست یافتن به سیستم SCADA و تغییر تنظیمات سیستم کنترل افزودنیهای شیمیائی به اب اشامیدنی گشته اند.

این خبر انحصارا برای ترفندستان ترجمه شده و کلیه حقوق مادی و معنوی ان مربوط و متعلق به وب سایت ترفندستان است. کپی این خبر فقط با قید نام ترفندستان مجاز است.