هنگامی که تماسی از طریق CO Line با بیرون از مجموعه گرفته می شود، این امکان وجود دارد تا برای زمان مکالمه محدودیت تعریف کرد و این زمان توسط تایمر سیستم کنترل شود. بدین ترتیب اگر زمان مکالمه بیش از زمان تعریف شده در دستگاه باشد تماس به صورت خودکار قطع خواهد شد.
15 ثانیه قبل از اینکه زمان تعریف شده به پایان برسد طرفین مکالمه بوق هشداری را شنیده و پس از منقضی شدن زمان تماس قطع می شود.
از ویژگی CO Line Call Duration یا مدت زمان مکالمه با خط شهری می توان در هنگام فوروارد کردن تماس روی خط شهری و یا تلفن همراه نیز استفاده کرد و همانطور که در شکل زیر نشان داده شده از میان زمان های 1 تا 32 دقیقه تایمی را برای مکالمه، به صورت دلخواه، تعیین کرد تا در صورت بیش تر شدن زمان مکالمه تماس اتوماتیک قطع گردد.
جهت تعیین محدودیت زمانی روش زیر را دنبال نمائید :
1- وارد محیط برنامه ریزی شده و کد 205 را وارد نمائید.
2- زمان مورد نظر خود را به عنوان حداکثر مدت زمان مکالمه از بین 1 تا 32 دقیقه انتخاب کنید.
3- تغییرات را با کلید Store ذخیره نمائید.