مقدمه : امروزه اهمیت آموزش و پرورشی كه متناسب با نیازهای فرد و جامعه باشد، بیش از همه احساس می‌شود زیرا دنیایی كه با شبكه‌های اطلاعاتی به هم پیوند خورده متقاضی نیروی كاری است كه بفهمد چگونه از فن‌آوری به عنوان ابزاری برای افرایش بهره‌وری و خلاقیت استفاده كند. چنین مهارتی، توانایی استدلال كردن بر مبنای اطلاعاتی است فرایندی كه در آن منابع معتبر شناسایی شده و به دیگران انتقال داده می‌شود افزون برآن كارفرمایان از كارگران انتظار دارند از مهارت‌های همكاری و تشریك مساعی كار در گروه و تبادل اطلاعات در شبكه جهانی، یعنی تحلیل مساله از دیدگاه چند رشته‌ای برخوردار باشند. از آن جا كه این شبكه‌ها بین‌المللی هستند، كارفرمایان در جستجوی افرادی برمی‌آیند كه ظرفیت تعامل موثر با كسانی را دارا باشند كه دارای فرهنگ و زبان متفاوتی هستند و بالاخره كارگران عصر دانش باید منعطف بوده و قادر باشند به همان سرعتی كه محیط‌های پویای كار تغییر می‌كند، به موثرترین شكل بیاموزند ناگزیر شهروندان چگونه آموختن را باید فراگیرند. ( برگزیده از مجموعه مقالات همایش آموزش و پرورش، مشكلات و راه‌حل‌ها، )
فناوری اطلاعات (IT)فناوری اطلاعات(IT) از دو واژه ی (information) ینعی اطلاعات و(technology) ینعی فناوری تركیب یافته است.اطلاعات: مجموعه حقایق، حوادث، مسائل و موضوعات و ارقام پردازش شده و با معنا می باشند كه اشخاص می توانند بر اساس آنها برنامه ریزی كنند.اطلاعات نباید با داده ها(data) اشتباه شوند زیرا داده ها ، حقایق و ارقام خام و پردازش نشده هستند كه برای كاربر تقریبا بی معنا هستند.فناوری: دانش یا مهارت یا روش فنی درهربرداری از اطلاعات.فناوری اطلاعات(IT ) عبارت است از مجموعه تكنیك ها و ابزارهایی كه ما را در ضبط، ذخیره سازی، پردازش. بازیابی، انتقال و دریافت اطلاعات یاری می رساند.فناوری اطلاعات بر دانش و مهارت استفاده از تكنولوژی های نوین مثل: كامپیوتر- اینترنت و سیستم ارتباط از راه دور به همراه ذخیره سازی ، كاربرد وانتقال اطلاعات تاكید دارد.ویژگی های فناوری اطلاعات) IT)1- مواد اولیه ی آن داده ها و اطلاعات می باشد.2- موتور محركه ی آن رایانه و شبكه های الكترونیكی است.3- محصول نهایی آن نادیدنی و لمس نشدنی است.4- تولید آن و استفاده از آن محدود به موقعیت خاص مكانی و زمانی نیست.5- محصولات آن تا ثیری بر تخریب زیست محیطی كره ی زمین ندارد. برای پیاده سازی این تكنولوژی ، فناوری اطلاعات را به پنج بخش می توان تقسیم نمود:1- بخش سخت افزار: امكانات و منابع جهت پردازش- ذخیره و بازیابی اطلاعات شامل كامپیوتر- دیسكت- CD و....2- بخش سخت افزار ارتباطی: ساختارهای فنی جامعه به منظور ارتباط میان كامپیوترها و پشتیبانی فنی مثل تلفن- مركز مخابرات و شبكه های كامپیوتری .3- بخش نرم افزار: برنامه های كامپیوتری جهت استفاده و دریافت و پردازش و تولید اطلاعات.4- نیروی انسانی: افراد شاغل در این تكنولوژی و مصرف كنندگان محصولات این فناوری5- داده ها و منابع: مواد اولیه و اطلاعات خام هستند كه البته باید قابل اعتماد- جدید و دقیق باشند. تفاوتIT و ICT :IT به معنای فناوری اطلاعات و ICT به معنای فناوری ارتباطات و اطلاعات می باشد. چنان كه مشخص است در IT محوریت با اطلاعات است ولی در ICT بجزئ اطلاعات بر ارتباطات نیز تاكید دارد.ICT از تلفیق سه حوزه ی اطلاعات، كامپیوتر و ارتباطات پدید آمده است.یكی از خلاءهای اساسی كه در بازار IT ایران وجود دارد، نبود آماری دقیق از حجم و نوع عرضه و تقاضا، و تعاملات و تحولات این بازار است.
منبع:[تنها اعضای سایت قادر به دیدن لینک‌ها هستند. ]