سلام
اگه امکان داره نحوه کپی کردن فایل هایی که با برنامه CD Secure روی سی دی قفل شدن رو آموزش بدید

سیدی آموزشی که با برنامه
CD Secure قفل شدن

سپاس