بسیاری از والدین دغدغه این را دارند که فرزندانشان چگونه از اینترنت استفاده می کنند و بیشتر از چه سایت هایی بازدید می کنند، آیا این سایت ها مناسب می باشند یا خیر. در اینجا آموزشی قرار داده ایم که می توان سایت های موردنظر را برای فرزندان خود بصورت دستی فیلتر کنید.
[تنها اعضای سایت قادر به دیدن لینک‌ها هستند. ]
مرحله دوم: کنترل پنل را باز کرده و بر روی اینترنت و شبکه کلیک می کنیم.
[تنها اعضای سایت قادر به دیدن لینک‌ها هستند. ]
مرحله سوم: با کلیک بر روی تنظیمات اینترنت پنجره مورد نظر بر روی صفحه نمایش داده می شود.
[تنها اعضای سایت قادر به دیدن لینک‌ها هستند. ]
مرحله چهارم: در زبانه مورد نظر Content را کلیک می کنید.
[تنها اعضای سایت قادر به دیدن لینک‌ها هستند. ]
مرحله پنجم: بر روی دکمه ایمنی خانواده کلیک کنید.
[تنها اعضای سایت قادر به دیدن لینک‌ها هستند. ]
مرحله ششم: در این بخش می توانید سایت های بزرگسالان را برای کودکان مسدود می کنید.
[تنها اعضای سایت قادر به دیدن لینک‌ها هستند. ]
مرحله هفتم: در این بخش on را در بخش ایمنی خانواده فعال می کنیم.
[تنها اعضای سایت قادر به دیدن لینک‌ها هستند. ]
مرحله هشتم: بر روی فیلتر کردن سایت ها کلیک کنید.
[تنها اعضای سایت قادر به دیدن لینک‌ها هستند. ]
مرحله نهم: این گزینه تنها وب سایت هایی که اجازه داده می شود را انتخاب می کنید.
[تنها اعضای سایت قادر به دیدن لینک‌ها هستند. ]
مرحله دهم: سطح محدویت از این گزینه انتخاب کنید.
[تنها اعضای سایت قادر به دیدن لینک‌ها هستند. ]
مرحله یازدهم: بستن پنجره مورد نظر. در حال حاضر تمام سایت های که مخصوص بزرگسالان می باشد مسدود شده اند.
[تنها اعضای سایت قادر به دیدن لینک‌ها هستند. ]
منبع اقای شگفت انگیز