[تنها اعضای سایت قادر به دیدن لینک‌ها هستند. ]
Windows Admin Tools برنامه ای با 14 ابزار برای اسان کردن کار ادمینیستراتورهای انفورماتیک برای مدیریت یک پارک انفورماتیک است.

Windows Admin Tools رایگان بوده و از ویندوزهای XP تا 10 پشتیبنی میکند.

[تنها اعضای سایت قادر به دیدن لینک‌ها هستند. ]