[تنها اعضای سایت قادر به دیدن لینک‌ها هستند. ]
DiskZilla 8-in-1 بسته نرم افزار متشکل از چندین ابزار برای سلامتی مونیتور و پاکسازی مموری و هارد و ادویر و یافتن فایلهای تکراری و حذف برنامه ها و نمایش فایلهای پرحجم وحذف فایلها با نوشتن چندین بار روی انها برای غیر قابل بازیابی کردن انها برای مک میباشد.

DiskZilla 8-in-1 برای مدتی محدود برای دانلود رایگان ارائه شده که انرا میتوان از روی [تنها اعضای سایت قادر به دیدن لینک‌ها هستند. ] دانلود کرد.

DiskZilla 8-in-1 برای OS X 10.6.6 به بالا میباشد.