"روزگار بهتری از راه می رسد " کتابی با محوریت امید و کامیابی به صورت شعر و قطعات ادبی است که با دو زبان فارسی و انگلیسی تولید شده است.

( """ کتاب مورد تحسین کاربران در سایت آمازون == 98 درصد رای مثبت 406,434 کاربر """" )
بارها شاهد بوده ایم که به هنگام نومیدی، ترنم ترانه های امید بخش یک دوست چون دم

مسیحا توان برخاستن از خاک را به ما داده و باره دیگر به زندگی و زیبایی هایش امیدوارمان ساخته است. از این رو، شاید شعرگونه هایی از این دست بتوانند پیامهایی باشند که نوید روزهای بهتری را بدهند و مارا استوارتر به پیش برانند.

[تنها اعضای سایت قادر به دیدن لینک‌ها هستند. ]

بخش هایی از کتاب

روزگار بهتری از راه می رساند ، کمی شکیبا باش. و تا آن زمان...
خود را باور بدار . همواره هوشیار ، بکوشی تا دورنمای هر چیز را در نظر آوری .
مهمترین ها را به یاد بسیار . فراموش مکن که دیگری نگران نتواست .
در جستجوی بهتر باش . بیاموز درسهای آموختنی را.
با تکیه بر توانایی ، لبخند ، خرد و خوشبینی ، به سوی گنجینههای درون راه بگشا .
اینهاست ... پاره های یگانهٔ وجودت .
آری روزگار بهتری از راه می رسد.
__________


It's Going to Be Okay. . . Just Hong in There
It's going to be okay.
Just give things a little time. And in fine meantime . . . keep believing in yourself; take the best of core; try to put things in perspective: remember what's most important; don't forget that someone cores; Search for the positive side; learn the lessons to be learned; and find your way through to the inner Qualities: the strength, the smiles, the Wisdom, and the optimistic outlook that ore such special parts of you.
it's going to be okay.


دانلود بخش هایی از کتاب:
[تنها اعضای سایت قادر به دیدن لینک‌ها هستند. ]


دانلود نسخه کامل :
[تنها اعضای سایت قادر به دیدن لینک‌ها هستند. ]